Hai să colorăm! 6 produse

Hai să colorăm!
Copiii sunt îndemnaţi să coloreze o serie de desene cu animale acvatice sau sălbatice, păsări şi insecte, urmând modelul sau folosind alte culori decât cele indicate. Colorând, ei îşi dezvoltă imaginaţia, iar poeziile le îmbogăţesc vocabularul şi îi ajută să cunoască varietatea lumii înconjurătoare.