Şoricelul magic 8 produse

Şoricelul magic
Destinate copiilor de vârstă preşcolară, cărţile din această colecţie le oferă noţiuni de bază despre corpul uman, animale, cifre, culori şi forme, profesii, mijloace de transport, precum şi primele cuvinte în română şi engleză. Pentru verificarea răspunsului corect, cartea are ataşat un mic aparat electronic, numit „şoricelul magic”. Apăsând butonul de pe „şoricel”, în cazul răspunsului corect se va aprinde ochiul verde, iar în cazul răspunsului greşit va reacţiona ochiul roşu, fiecare răspuns fiind însoţit şi de un sunet specific de aprobare sau dezaprobare.