Poezie 2 produse

Poezie
Colecţia oferă cititorilor poeme inedite, semnate de poeţi români contemporani, aparţinând unor generaţii şi „şcoli” poetice diferite, care, prin scrisul lor, reconfirmă astăzi valabilitatea aserţiunii călinesciene că poezia „rămâne mereu un proces de gândire deschis, nou mereu chiar pentru poet”, că poezia este o artă ale cărei resurse lirice şi putere de cunoaştere a „esenţelor lumii” sunt inepuizabile.